Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Responsable:

Carmen Pomar Tojo

Teléfono:

981 54 54 60

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela