Concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020

Lun, 21/10/2019 - 08:44

Xúntase a Orde do 8 de outubro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentos será desde o día 22 de outubro de 2019 ao 12 de novembro de 2019, ambos os dous incluídos.
     

PDF icon Orde do 8 de outubro de 2019 (DOG)PDF icon Instrucións para poder particpar no concurso xeral de traslados.PDF icon Composición da Comisión Avaliadora do concurso de trasladosPDF icon Resolución do 29 de xaneiro de 2020PDF icon Anexo I Vacantes provisionais do corpo 590PDF icon Anexo II Vacantes provisionais do corpo 591PDF icon Anexo III Vacantes provisionais do corpo 592PDF icon Anexo IV Vacantes provisionais do corpo 593PDF icon Anexo V Vacantes provisionais do corpo 594PDF icon Anexo VI Vacantes provisionais do corpo 595PDF icon Anexo VII Vacantes provisionais do corpo 596PDF icon Anexo VIII Vacantes provisionais do corpo 555PDF icon Anexo IX Vacantes provisionais do corpo 597PDF icon Resolución provisionalPDF icon Resolución provisional primariaPDF icon Resolución provisional secundariaPDF icon Listaxe de persoas excluídas primariaPDF icon Listaxe de persoas excluídas secundariaPDF icon Resolución da publicación definitiva de vacantesPDF icon Anexo I Vacantes definitivas do corpo 590PDF icon Anexo II Vacantes definitivas do corpo 591PDF icon Anexo III Vacantes definitivas do corpo 592PDF icon Anexo IV Vacantes definitivas do corpo 593PDF icon Anexo V Vacantes definitivas do corpo 594PDF icon Anexo VI Vacantes definitivas do corpo 595PDF icon Anexo VII Vacantes definitivas do corpo 596PDF icon Anexo VIII Vacantes definitivas do corpo 555PDF icon Anexo IX Vacantes definitivas do corpo 597PDF icon Resolución do 20 de marzo de 2020:Resolución definitiva do concurso de trasladosPDF icon Adxudicación definitiva primariaPDF icon Adxudicación definitiva secundariaPDF icon Expectativa de destino primariaPDF icon Expectativa de destino secundariaPDF icon Listaxe definitiva de persoas excluídas primaria e secundariaPDF icon Resolución do 20 de marzo de 2020: Adxudicación definitiva do concurso de traslados (DOG)Ficheiro Instrucións para a toma de posesión