Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada, produción e xestión de música e artes escénicas e tecnoloxía musical

Ven, 27/09/2019 - 18:10

Xúntase a Resolución do 26 de outubro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada (593095), produción e xestión de música e artes escénicas (593115) e tecnoloxía musical (593100).

  • Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución para formular reclamacións.