Listaxe coas puntuacións provisionais das persoas admitidas e excluídas das prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020

Lun, 26/08/2019 - 13:33

Resolución do 26 de agosto de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican a listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios  socioeconómicos) e a puntuación  total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión, de acordo co previsto no artigo 30 da Orde do 28 de maio de 2019 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2019/2020 (DOG núm. 108, do 10 de xuño).

  • Prazo para presentar reclamación: 5 días hábiles (os días 27, 28, 29 e 30 de agosto e 2 de setembro de 2019), que deberán dirixirse ao respectivo centro residencial docente.