Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocadas as axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro

Lun, 05/08/2019 - 09:20

Xúntase a Orde do 23 de xullo de 2019 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro (código de procedemento ED314D). .

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinteao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.