Asignación de prazas 2ª admisión e relación de prazas vacantes nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020

Mér, 31/07/2019 - 17:49

Asignación de prazas 2ª admisión e relación de prazas vacantes nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020.