Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e de de relixión para o curso 2019/2020

Ven, 26/07/2019 - 17:12

Publícase a Resolución definitiva de admitidos e excluídos das comisións de servizos en atención á situación de conciliación da vida familiar e laboral de mestres. do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2019/2020.

Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición no prazo indicado na convocatoria.