Un total de 80 novos centros incorpóranse o vindeiro curso ao proxecto de libro dixital E-Dixgal

Galicia, pioneira no Estado na incorporación do seu alumnado á educación dixital, pasou en cinco anos de 84 a 347 centros participantes, e de 2.300 alumnos a 27.000

Con este proxecto de educación dixital o alumnado accede aos contidos de balde

Ven, 26/07/2019 - 12:56

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar a resolución definitiva da convocatoria para a selección de centros que se incorporan ao proxecto de educación dixital no curso 2019/20, segundo a que se sumarán a este programa un total de 80 centros.

O proxecto E-Dixgal, impulsado pola Consellería e a Amtega, púxose en marcha no curso 2014/2015 cun total de 84 centros educativos e 2.300 alumnas e alumnos na etapa de educación primaria. Coas novas incorporacións, o E-Dixgal chegará o vindeiro curso a 347 centros de ensino e a 27.000 alumnas e alumnos.

Cómpre lembrar que a iniciativa vai dirixida aos centros educativos galegos sostidos con fondos públicos que impartan o próximo curso ensinanzas de 5º e 6º de primaria e de 1º e 2º da ESO e que conten con aulas dixitalizadas (con EDI, proxector, equipo no posto do docente e conexión á rede de datos do centro).

Os centros de primaria que se incorporen impartirán a totalidade das materias en modalidade dixital; mentres que os de secundaria farano en polo menos 6 materias. Ademais, deberán asumir o compromiso de implantar esta modalidade no curso 2019/20 en 5º de educación primaria e/ou 1º da ESO, e de estendela a 6º de primaria e/ou 2º da ESO no 2020/21, mantendo nos cursos seguintes o proxecto educativo dixital neste niveis.

Os centros adscritos a este proxecto disporán da conexión á rede axeitada e cos medios tecnolóxicos necesarios na aula, así como para o profesorado e alumnado (cun PC á súa disposición que poden usar tanto en modo portátil como en modo tableta); e terán acceso a unha contorna virtual de aprendizaxe cos contidos gratuítos proporcionados pola Xunta. Así mesmo, terán acceso aos máis de 3.400 recursos do repositorio de contidos do espazoAbalar. Se o centro conta con libros e outros materiais didácticos poderán empregarse como complemento ou apoio. Ademais, desde o curso pasado, tanto alumnado, como familias e profesorado usuario do proxecto E-Dixgal, teñen á súa disposición un Servizo Premium de Atención, Soporte e Acompañamento.

A relación de centros que se suman ao proxecto pódese consultar no portal educativo e nos seguintes cadros :

Centros que incorporan o proxecto na etapa de Primaria:

Centro

Provincia

Concello

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

A Coruña

CEIP Alborada

A Coruña

A Coruña

CEIP Salgado Torres

A Coruña

A Coruña

CEP Plurilingüe de Ventín

A Coruña

Ames

CEIP de Barouta

A Coruña

Ames

CEIP Plurilingüe A Magdalena

A Coruña

As Pontes de García Rodríguez

CEIP Santa María do Castro

A Coruña

Boiro

CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

A Coruña

Cabanas

CEIP O Areal

A Coruña

Camariñas

CEIP Vicente Otero Valcárcel

A Coruña

Carral

CEIP Vila de Rutis

A Coruña

Culleredo

CEIP Plurilingüe Os Casais

A Coruña

Fene

CEIP Unión Mugardesa

A Coruña

Mugardos

CPI do Feal

A Coruña

Narón

CEIP San Isidro

A Coruña

Neda

CEIP Plurilingüe da Rabadeira

A Coruña

Oleiros

CEIP Luís Seoane

A Coruña

Oleiros

CEIP Isidro Parga Pondal

A Coruña

Oleiros

CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

A Coruña

Oroso

CEP Xosé María Brea Segade

A Coruña

Rianxo

CEIP Heroínas de Sálvora

A Coruña

Ribeira

CEIP Plurilingüe de Artes

A Coruña

Ribeira

CEIP Plurilingüe de Palmeira

A Coruña

Ribeira

CEIP Plurilingüe O Grupo

A Coruña

Ribeira

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

A Coruña

Santiago de Compostela

CEIP Plurilingüe Santa María

Lugo

A Fonsagrada

CEIP de Bretoña

Lugo

A Pastoriza

CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

Lugo

Barreiros

CEIP Veleiro Docampo

Lugo

Castro de Rei

CEIP O Cantel

Lugo

Foz

CEIP Illa Verde

Lugo

Lugo

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Lugo

Mondoñedo

CEIP Plurilingüe Monte Baliño

Lugo

Pantón

CEIP Terra Cha

Lugo

Vilalba

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Lugo

Xove

CEIP Manuel Respino

Ourense

A Rúa

CEIP do Xurés

Ourense

Lobios

CEIP Mestre Vide

Ourense

Ourense

CEIP Saco e Arce

Ourense

Toén

CEIP Pedro Antonio Cerviño

Pontevedra

Campo Lameiro

CEIP San Xoan Bautista

Pontevedra

Cerdedo

CEIP Chano Piñeiro

Pontevedra

Gondomar

CEIP Serra Vincios

Pontevedra

Gondomar

CEIP da Armenteira

Pontevedra

Meis

CEIP A Guía

Pontevedra

Moaña

CPI de Mondariz

Pontevedra

Mondariz

CEIP Plurilingüe de Conmeniño

Pontevedra

O Grove

CEIP Xosé Fernández López

Pontevedra

O Porriño

CEIP Plurilingüe de Atios

Pontevedra

O Porriño

CEP Campolongo

Pontevedra

Pontevedra

CEIP de Reboreda

Pontevedra

Redondela

CEIP de Cedeira

Pontevedra

Redondela

CEIP de Leirado

Pontevedra

Salvaterra de Miño

CEIP Pintor Antonio Fernández

Pontevedra

Tomiño

CEIP Virxe do Rocío

Pontevedra

Vigo

CEIP Santa Mariña

Pontevedra

Vigo

CEIP Valle Inclán

Pontevedra

Vigo

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Pontevedra

Vigo

CPR Plurilingüe Atalaya - Cantabria

Pontevedra

Vigo

CEIP de Rubiáns

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

CEIP San Roque de Corón

Pontevedra

Vilanova de Arousa

CEIP de Viñagrande Deiro

Pontevedra

Vilanova de Arousa

CEIP Xulio Camba

Pontevedra

Vilanova de Arousa

 

Centros que incorporan o proxecto na etapa de Secundaria:

Centro

Provincia

Concello

CPR Plurilingüe Compañía de María

A Coruña

Santiago de Compostela

CPR Plurilingüe Cristo Rey

A Coruña

A Coruña

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. Del Carmen

Xa era E-Dixgal en Primaria)

A Coruña

Betanzos

IES Alfredo Brañas

A Coruña

Carballo

IES Fin do Camiño

A Coruña

Fisterra

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

A Coruña

Oleiros

IES Rego de Trabe

A Coruña

Culleredo

IES Illa de Sarón

Lugo

Xove

CPR Plurilingüe Santa María

Ourense

Ourense

CPR Plurilingüe Nuestra Señora de Lourdes

(Xa era E-Dixgal en Primaria)

Pontevedra

A Estrada

IES As Barxas

Pontevedra

Moaña

IES de Soutomaior

Pontevedra

Soutomaior

IES do Barral

Pontevedra

Ponteareas

IES Luís Seoane

Pontevedra

Pontevedra

IES República Oriental do Uruguai

Pontevedra

Vigo

IES San Paio

Pontevedra

Tui

 

Centros que incorporan o proxecto en Educación Primaria e en Educación Secundaria

Centro

Provincia

Concello

CPI A Xunqueira

A Coruña

Fene

CPR Plurilingüe Valle Inclán I

A Coruña

Ferrol

CPI Aurelio Marcelino Rey garcía

Pontevedra

Cuntis

 

Formación do profesorado

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional consciente de que todo cambio metodolóxico precisa da actualización das competencias docentes está a realizar un gran esforzo na formación do profesorado que participa neste proxecto.

Todo o profesorado dos centros educativos que acceden a E-Dixgal no curso 2019/20 terán formación específica no propio centro que se articulará a través dos Plans de Formación Permanente do Profesorado, para o que recibirán o asesoramento da Rede de Formación do Profesorado. Ademais, realizarase formación específica nos Centros de Formación e Recursos (CFR) e no Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) específica para o profesorado participante e coordinador no programa E-Dixgal.

En concreto, durante o curso 2018/19 realizáronse un total de 54 actividades de formación nos CFR e no CAFI á marxe da formación específica nos propios centros educativos, o que supón máis de 700 horas de formación, e emitíronse máis de 1.100 certificacións.