Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución definitiva do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería

Ven, 26/07/2019 - 12:20

Orde do 26 de xullo de 2019 pola que se resolve definitivmente o concurso de méritos específico de prazas sometidas a convenio ou programas específicos.