Listaxe provisional do alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Mér, 17/07/2019 - 15:18

Achégase a listaxe provisional do alumnado seleccionado e suplente nas actividade formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019.
Así mesmo, inclúese a listaxe de solicitudes con requerimentos relacionados coas comprobación de datos referidas no artigo 8.1-alíneas c), d), e), f)-; o contigo destes requerimentos poderase consultar mediante o número de documento de identificación (NIF, NIE, etc.) da persoa representante, ou da persoa solicitante no caso de que sexa maior de idade, na aplicación en liña dispoñible na páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasst/ .

  • Abrese un prazo de 10 días naturais a partir da data de publicación destas listaxes na aplicación en liña dispoñible na páxina web https://www.edu.xunta.es/axudasst/,  para formular reclamacións e para a presentación de documentación sinalada nos requerimentos relacionados coa comprobación de datos.