Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Mar, 18/06/2019 - 09:11

Xúntase a Orde do 10 de xuño de 2019 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  •  O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución no DOG, e polo tanto comprendendo dende o día 19 de xuño ata o 2 de xullo (ambos inclusive).
     

 

 

Resolución provisional (enlace)

Anexo I Adxudicación provisional (enlace)

Anexo II Baremo provisional (enlace)

Anexo III Relación de participantes excluídos

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos