Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión do alumnado para o curso 2019/2020

Lun, 11/02/2019 - 09:30

Publicado o Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión do alumnado para o curso 2019/2020.

Día: 27 de febreiro de 2019
Hora: 10: 30 horas
Lugar: Sala de Xuntas B da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Edificio Administrativo de San Caetano, bloque 2, 1º andar, Santiago de Compostela.