Apertura de listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria

Ven, 08/02/2019 - 14:40

Resolución do 8 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria nos centros docentes públicos que dependen desta consellería.

  • O prazo para formular solicitudes será de sete días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo