Relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas, relación de persoas excluídas definitivas e baremo definitivo das listas de dramaturxia

Mér, 06/02/2019 - 15:37

Resolución do 5 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade dramaturxia (594446).