A Consellería de Educación convocará 2.064 prazas de docentes en 35 especialidades

A mesa sectorial do ensino non universitario analizou hoxe a oferta pública de emprego, a máis ampla da última década
Mar, 22/01/2019 - 13:00

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, representada polo director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, presentoulle hoxe á mesa sectorial do ensino non universitario a proposta de oferta pública de emprego para o ano 2019. En total serán 2.064 prazas en 35 especialidades diferentes, de xeito que se seguirá avanzando na diminución da taxa de interinidade dos corpos docentes, que xa é a máis baixa de todo o Estado.

A Consellería incrementou o número de prazas inicialmente previsto despois de atender as peticións dos membros da Comisión de Seguimento do Acordo de Estabilización de Emprego.

Como novidade cabe salientar a oferta de prazas para profesores de ensino secundario na especialidade de Portugués, no marco do compromiso da Xunta de Galicia de avanzar no desenvolvemento da Lei Valentín Paz-Andrade.

Cómpre sinalar que esta é a oferta pública de emprego no ensino máis ampla que se ten realizado en Galicia na última década. A previsión é que a convocatoria saia publicada no Diario Oficial de Galicia no primeiro trimestre do ano, co fin de que as probas se realicen unha vez remate o curso escolar.

A distribución de prazas por especialidades é a seguinte:

Corpo de profesores de ensino secundario

Especialidade

Prazas

Filosofía

25

Lingua Castelá e Literatura

55

Xeografía e Historia

55

Matemáticas

120

Física e Química

30

Bioloxía e Xeoloxía

35

Francés

55

Inglés

40

Portugués

4

Educación Física

40

Tecnoloxía

45

Lingua Galega e Literatura

60

Economía

65

Administración de Empresas

50

Formación e Orientación Laboral

60

Informática

30

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

20

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

15

Procesos na Industria Alimentaria

15

Sistemas Electrónicos

15

Total

834

 

Acceso ao corpo de profesores de ensino secundario (A2-A1)

Especialidade

Prazas

Filosofía

8

Lingua Castelá e Literatura

18

Xeografía e Historia

18

Matemáticas

40

Física e Química

10

Bioloxía e Xeoloxía

12

Francés

18

Inglés

13

Educación Física

13

Tecnoloxía

15

Lingua Galega e Literatura

20

Economía

22

Administración de Empresas

17

Formación e Orientación Laboral

20

Informática

10

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

7

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

5

Procesos na Industria Alimentaria

5

Sistemas Electrónicos

5

Total

276

 

Corpo de profesores técnicos de Formación Profesional

Especialidade

Prazas

Instalacións Electrotécnicas

30

Mantemento de Vehículos

30

Mecanizado e mantemento de Máquinas

18

Peiteado

15

Procesos de Xestión Administrativa

45

Total

138

 

Corpo de profesores de Escolas Oficiais de Idiomas

Especialidade

Prazas

Inglés

30

Total

30

 

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas

Especialidade

Prazas

Piano

8

Linguaxe Musical

8

Total

16

 

Corpo de mestres

Especialidade

Prazas

Educación Infantil

135

Lingua Estranxeira: Inglés

65

Lingua Estranxeira: Francés

70

Educación Física

40

Música

55

Pedagoxía Terapéutica

125

Audición e Linguaxe

100

Primaria

180

Total

770