Concesión das axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do SUG no curso 2018/2019

Mér, 26/12/2018 - 09:30

Xúntase a Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se fai pública a resolución de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2018/19.