Instrucións e diversos aspectos relacionados co concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019

Mar, 06/11/2018 - 11:01

Achéganse instrucións e diversos aspectos relacionados co concurso xeral de traslados de ámbito autonómico convocado pola orde do 15 de outubro de 2018, nos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, artes plásticas e deseño, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da administración educativa e inspectores de educación para o ano 2019.