Calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos

Lun, 08/10/2018 - 08:52

Xúntase a Resolución do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.