Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral (2011)

Xov, 12/05/2011 - 13:59

O prazo de presentación de instancias é do 16 ó 31 de maio ámbolos dous incluídos. Para os participantes no concurso xeral de traslados, o prazo é de 15 días naturais a partir do día seguinte ó da publicación da resolución do concurso no DOG.

Teléfonos de información: no servizo de Primaria no 981 544 482 e 981 544 488 no servizo de Secundaria no 981 545 255 e 981 545 407.

Correos electrónicos: persoal.primaria@edu.xunta.es ou persoal.secundaria@edu.xunta.es.

A solicitude e petición de centros realizarase a través da aplicación informática www.edu.xunta.es/cadp  relacionada máis abaixo.