Resolución da Subdirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2018/19

Lun, 30/07/2018 - 16:27
Resolución da Subdirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2018/19, convocada pola resolución do 18 de xuño de 2018 (Diario Oficial de Galicia n.º 121, do 26 de xuño)

PDF icon Orde do 7 de xuño de 2018 (DOG)

PDF icon Resolución do 18 de xuño de 2018 (DOG)

PDF icon Resolución provisional da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

PDF icon Relación provisional de persoal interino e substituto (Secundaria)

PDF icon Relación provisional de persoal docente en expectativa de destino (Secundaria)

PDF icon Relación provisional de persoal docente en expectativa de destino (Primaria)

PDF icon Relación provisional de persoal docente interino (Primaria)

PDF icon Corrección de erros da Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoal obrigado a participar no CADP

PDF icon Relación provisional de persoal interino e substituto sen relixión (Secundaria)

PDF icon Resolución provisional

PDF icon Adxudicación provisional

PDF icon Resolución definitiva obrigados a participar en CADP 2018-2019

PDF icon Listado de persoal interino e substituto. Servizo de infantil e primaria.

PDF icon Listado de persoal en expectativ a de destino. Servizo de infantil e primaria.

PDF icon Listado de persoal interino e substituto. Servizo de secundaria.

PDF icon Listado de persoal en expectativa de destino. Servizo de Secundaria

PDF icon Resolución provisional Secundaria

PDF icon Adxudicación provisional Secundaria

PDF icon Resolución do 3 de agosto de 2018: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais mestres (DOG)

PDF icon Adxudicación definitiva dos destinos provisionais mestres

PDF icon Vacantes (mestres)

PDF icon Instrucións para a toma de posesión (mestres)

PDF icon Modificación das instrucións para a toma de posesión (mestres)

PDF icon Resolución adxudicación de destinos provisionais do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

PDF icon Anexo adxudicación de destinos provisionais do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

PDF icon Orde do 4 de setembro de 2018 pola que se engade unha disposición transitoria a Orde do 7 de xuño de 2018 (DOG)

PDF icon Resolución do 11 de setembro: Adxudicación definitiva secundaria

PDF icon Listaxe coa adxudicación definitiva secundaria

PDF icon Instrucións para a toma de posesión (secundaria)

PDF icon Corrección de erros da resolución de CADP

PDF icon Nova Listaxe coa adxudicación definitiva secundaria

PDF icon Orde do 24 de setembro de 2019 pola que se engade unha disposición adicional a Orde do 7 de xuño de 2018 (DOG)