Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concesión das axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017/2018

Ven, 27/07/2018 - 09:00

Xúntase a Resolución do 16 de xullo de 2018, pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2017-2018.