Anuncio de 28 de maio de 2009, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Ven, 05/06/2009 - 15:07

Anuncio de 28 de maio de 2009, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Prazo de solicitude-O prazo para presentar a instancia de solicitude, na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ou nas súas delegacións provinciais, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Persoa de contacto

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos - Servizo de profesorado de Secundaria

Correo electrónico: persoal.secundaria@edu.xunta.es

Teléfono de información 

Tf. 981 545408, 981 545407, 981 957910