Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019

Mar, 22/05/2018 - 09:03

Xúntase a Resolución do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/19.

  • O prazo para a inscrición comprende desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no DOG ata o día 25 de xuño, para os ciclos de grao superior, e ata o 6 de setembro para os ciclos de grao medio.