Resolución do IV Concurso de Traballos por Proxectos (baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar)

Lun, 11/12/2017 - 13:52

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 4 de decembro de 2017, pola que se dá a coñecer a relación de traballos seleccionados no IV Concurso de Traballos por Porxectos baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar, convocado con data do 10 de marzo de 2017 nol contexto do Plan LÍA de bibliotecas escolares (Lectura, Información, Aprendizaxe), para proxectos levados a cabo durante o curso 2016/2017.