XII Premios á Excelencia Musical Mans Futuro 2017

Xov, 30/11/2017 - 14:06

Premios convocados ao abeiro do convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Fundación Paideia Galiza para a colaboración educativa nas ensinanzas profesionais e superiores de música do 30 de maio de 2017.