Concesión das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do SUG que participa en Erasmus Estudos no curso 2016/2017

Mér, 14/06/2017 - 08:30

Xúntase a Orde do 31 de maio de 2017 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2016/17.