Bibliografía sobre dinamización lingüística
Xov, 01/09/2016 - 14:26

Abrams, D. / Strogatz, S. (2003) Linguistics: Modelling the dynamics of language death. Nature, 424, 900. Ligazón

Baker, Colin (1993) Fundamentos de Educación bilingüe y Bilingüismo. Madrid: Cátedra.

Calvet, Louis-Jean (2004) Por unha ecoloxía das linguas do mundo. Santiago de Compostela: Laiovento.

CGENDL: A letra miúda. Revista de sociolingüística para o ensino. Ligazón

Cummins, Jim / Swain, Merril (1986) Bilingualism in Education. London: Longman

Fernández Paz, Agustín / Lorenzo Suárez, Anxo M. / Ramallo, Fernando (2007): A planificación lingüística nos centros educativos. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia. Ligazón

Fishman, Joshua (1979) Sociología del lenguaje. Madrid: Cátedra.

Formoso Gosende, V. (2013) Do estigma á estima. Propostas para un novo discurso lingüístico. Vigo: Xerais.

Iglesias Álvarez, Ana (1999) "La importancia de las actitudes lingüísticas en las situaciones de lenguas en contacto" en Interlingüística, 10, 189-193.

Iglesias Álvarez, Ana (2002) Falar galego: "no veo por qué". Aproximación cualitativa á situación sociolíngüística de Galicia. Vigo: Xerais.

Madrid, D. / Hughes, S. (eds.) (2011) Studies in Bilingual Education. Bern: Peter Lang.

Martínez Lema, P. / Sanmartín Rei, G. (2011) Unha outra guía para a intervención lingüística. A Coruña: Servizo Normalización Lingüística e Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña.

Moreira Barbeito, M. (2014): Contra a morte das linguas. O caso do galego, Vigo, Xerais.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2010): O nacionalismo lingüístico. Cangas do Morrazo: Morgante.

Núñez Singala, M. (2010): En galego, por que non?. Vigo: Galaxia.

Ruiz Bikandi, Uri (2000): Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Madrid: Síntesis.

Sanmartín Rei, G. (2009): Nos camiños do entusiasmo. Calidade de lingua e planificación, Vigo, Xerais.

VV.AA. (2003): Cuadernos de pedagogía, nº 330. Enseñar y aprender lenguas. Ligazón.

VV.AA. (2010) Con firma 2010 Leer para aprender Leer en la era digital. Madrid: Ministerio de Educación. Descarga o PDF gratutíto.

VV.AA. (2011): A planificación para a normalización lingüística nos centros de ensino non universitarios. Santiago de Compostela: USC. Ligazón ao PDF.

VV.AA. (2011) Educación bilingüe. Integración de contenidos y segundas lenguas. Madrid: Síntesis.