Listaxes coas puntuacións provisionais dos solicitantes admitidos e excluídos das prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2016/2017

Lun, 29/08/2016 - 09:27

Resolución do 29 de agosto de 2016 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica pola que se publican a listaxes coas puntuacións provisionais de todos os solicitantes admitidos, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios  socioeconómicos) e a puntuación  total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión, de acordo co previsto no artigo 29 da Orde do 25 de maio de 2016 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2016/2017 (DOG núm. 108, do o de xuño de 2016).

  • Prazo para presentar reclamación: 5 días hábiles (os días 30 e 31 de agosto, 1, 2 e 5 de setembro de 2016), que deberán dirixirse ao respectivo Centro Residencial Docente.