Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula a convocatoria para o ano 2011 da xubilación anticipada voluntaria

Mér, 22/12/2010 - 14:19

Xúntase a Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula a convocatoria para o ano 2011 da xubilación anticipada voluntaria conforme á disposición transitoria segunda  da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.