Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i

Ven, 04/03/2016 - 09:22

Xúntase a Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria.

  • O prazo de presentación de solicitudes para a modalidade A será dun mes que contará a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no DOG.
  • Para a modalidade B o prazo de presentación de solicitudes será do 1 ao 30 de abril de 2016.
PDF icon Orde do 18 de febreiro de 2016 (DOG)PDF icon Extracto da Orde do 18 de febreiro de 2016 (DOG)PDF icon Listaxe provisional de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa posdoutoralPDF icon Corrección de erros da Listaxe provisional de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa posdoutoralPDF icon Listaxe definitiva de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa posdoutoralPDF icon Listaxe provisional de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa posdoutoral modalidade BPDF icon Proposta de concesiónPDF icon Proposta de listas de agardaPDF icon Solicitudes desestimadas que non entran na proposta de concesión nin de agardaPDF icon Solicitudes desestimadas que non chegan á puntuación mínimaPDF icon Listaxe de admitidos e excluídos Posdoutorais B 2015PDF icon Resolución do 17 de xuño de 2016: Adxudicación das axudas modalidade A (DOG)PDF icon Proposta de concesión da modalidade B das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoralPDF icon Solicitudes desestimadas da Modalidade Posdoutorais B que non entran na proposta de concesión nin de agardaPDF icon Resolución do 14 de xullo de 2016: Axudas do anexo II, modalidade B, da Orde do 18 de febreiro de 2016 (DOG)PDF icon Resolución do 24 de outubro de 2016 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 17 de xuño de 2016 (DOG)PDF icon Resolución do 11 de novembro de 2016 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 14 de xullo de 2016 (DOG)PDF icon Instrución 2/2018, do 27 de abril: Avaliación do rendemento fase de estadía do programa posdoutoral, mod A do ano 2015 (2016)PDF icon Instrución 3/2018, do 6 de xuño: Avaliación do rendemento do persoal investigador contratadoPDF icon Resolución do 15/06/2018 sobre a avalición da fase de estadíaPDF icon Resolución do 26/07/2018 sobre a avaliación da fase de estadiaPDF icon Resolución do 22 de outubro de 2018: Emisión da certificación que recolle o resultado da avaliaciónPDF icon Corrección de erros da Resolución do 22 de outubro de 2018: Emisión da certificación que recolle o resultado da avaliaciónPDF icon Instrución 1/2019, de avaliación do rendemento da modalidade A do programa de formación posdoutoral da convocatoria de 2016PDF icon Resolución do 17 de xullo de 2019 de avaliación da fase de estadía das axudas posdoutorais da convocatoria de 2016PDF icon Resolución da avaliación final da modalidade A das axudas posdoutorais de 2016