Breve guía para o deseño dun programa de desenvolvemento da competencia social