Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución de desenvolvemento dos ciclos formativos para o curso 2009-2010

Ven, 31/07/2009 - 13:19

Resolución do 27 de xullo de 2009, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2009-2010.