Convocatoria para incentivar o funcionamento de Clubs de lectura en centro públicos durante o curso 2015/2016

Mér, 02/09/2015 - 08:59

Xúntase a convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se apoia o funcionamento de Clubs de lectura en centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que impartan ensinanzas de educación secundaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, para o curso 2015/2016.

  • O prazo de presentación de solicitudes remata o 15 de outubro de 2015.