Instrucións de 1 de setembro de 2015 en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2015/2016

Mar, 01/09/2015 - 09:20

Xúntanse as Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2015/2016, nos centros docentes de niveis non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.