Adxudicación definitiva de destinos provisionais do persoal docente do corpo de mestres para o curso 2015/2016

Lun, 24/08/2015 - 09:10

Xúntase a Resolución do 31 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2015-16 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro/a, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2015, ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo.

Xúntase tamén as  Instrucións para a toma de posesión

Destinos provisionais do corpo de mestres para o curso 2015-2016 adxudicación definitiva

(31/07/2015) Listaxe de electores

(31/07/2015) Listaxe de vacantes

(31/07/2015) Adxudicación definitiva orde alfabético

(31/07/2015) Adxudicación definitiva orde adxudicación

 Teléfonos de contacto:

 Mestres: 981 544 488, 981 544 482, 981 545 495

 Correos electrónicos:

 Mestres: persoal.primaria@edu.xunta.es

 FAX:

 Mestres: 881 999 241