Desenvolvemento dos ciclos formativos no curso 2015/2016. Comunicación previa á publicación

Xov, 30/07/2015 - 12:29
Comunicación previa á publicación da Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2015-2016.