Relación provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2015-2016

Ven, 17/07/2015 - 16:06

Xúntase a listaxe provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2015/2016 (código de procedemento ED535A)