Anuncio polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións nas especialidades de danza española, danza clásica e danza contemporánea

Ven, 22/10/2010 - 09:03

Anuncio do 14 de outubro de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas especialidades de danza española (594035), danza clásica (594036) e danza contemporánea (594037).

  • Teléfonos de información: 981 54 54 07/08
  • O prazo para presentar a instancia de solicitude será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.