Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia é o centro público dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia no que se imparten as ensinanzas artísticas superiores de arte dramática nas especialidades de Dirección escénica e dramaturxia, Escenografía, e Interpretación. A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia foi creada mediante o Decreto 145/2005, do 2 de xuño, publicado no Diario Oficial de Galicia o 6 de xuño de 2005.

Máis información: