Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal

Obxectivo:

  • Recoñecer aos alumnos e alumnas que requiriron un maior esforzo e dedicación para superar dificultades, de carácter persoal, educativas ou de contorno familiar e sociocultural e superar os estudos de Educación Secundaria Obrigatoria .

Destinatarios:

  • Alumnado que rematase os seus estudos de Educación Secundaria Obrigatoria nun centro da Comunidade Autónoma de Galicia.

Características:

  • Recibirán un premio en metálico.

Convocatoria 2023: