Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior

Obxectivo:

  • Premiar ao alumnado que realizase os estudos de formación profesional de grao superior nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Destinatarios:

  • Alumnado que rematase os seus estudos de formación profesional nun centro da Comunidade Autónoma de Galicia e obtivese unha determinada cualificación media.

Características:

  • Os alumnos e alumnas que obtivesen un Premio extraordinario de FP:
    • Recibirán un premio en metálico.
    • Poderán optar aos Premios Nacionais de formación profesional de grao superior.

 

Convocatoria 2023: