Titulo Description node R

Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia
Ven, 26/06/2015 - 13:16
Logo convivencia

O Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia créase como órgano de carácter consultivo e de apoio a toda a comunidade educativa no que se refire a convivencia escolar, está regulado no artigo 10 do Decreto 8/2015.

Estará adscrito á Consellería con competencias en materia de educación e contará co apoio dos servizos técnicos da administración educativa, para fomentar a participación dos membros da comunidade educativa na mellora da convivencia.

 

Menús Description node R