Servizos dos equipos mixtos específicos de conformidade ao disposto no convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Educación e a ONCE para o establecemento de medidas encamiñadas á atención das persoas discapacitadas visuais

Mér, 22/09/2010 - 14:11

Xúntase o catálogo onde se relacionan os distintos servizos dos equipos mixtos específicos de conformidade ao disposto no convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e a Organización Nacional de Cegos Españois para o establecemento de medidas encamiñadas á atención das persoas discapacitadas visuais.