Convocatoria de 21 de setembro de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do I Concurso de Lectura en voz alta "Ler e escoitar", destinado ao alumnado de 3º Ciclo de Primaria e 1º Ciclo de ESO

Mér, 22/09/2010 - 09:37

Xúntase a convocatoria de 21 de setembro de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, do I Concurso de Lectura en voz alta, "Ler e escoitar", para o fomento da lectura en centros públicos, de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que matriculen alumnado de 3º Ciclo de primaria e/ou de 1º Ciclo de ensinanza obrigatoria.