Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolucións definitivas de habilitacións de profesorado de centros privados na provincia de Pontevedra

Mér, 15/09/2010 - 14:05

Xúntanse as listaxes definitivas de habilitacións (concedidas e denegadas) de profesorado de centros privados da provincia de Pontevedra e os motivos da súa denegación.

Nota aclaratoria:

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada no prazo dun mes perante o Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria.