Renovación de espazos e adecuación á normativa vixente do CIFP As Mercedes Fases 2-3

Documentación do proxecto.