Instrución para a aplicación da Orde pola que se desenvolve o Decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario, en relación coa exención da materia de lingua galega, e da Orde pola que se regulan os certificados de coñecemento da lingua galega

Mér, 18/06/2014 - 09:48

Xúntase a  Instrución para a aplicación da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia,en relación coa exención da materia de lingua galega, e da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (en diante Orde Celga) (DOG núm. 34, do 19 de febreiro).

Menú Advertisement

Lingua galega

Sen términos