Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Vídeo Discjockey e Son

Lun, 31/03/2014 - 09:10

Xúntase o Decreto 200/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Vídeo Discjockey e Son.