Orde do 8 de xaneiro de 2010 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2010

Xov, 01/07/2010 - 11:04

Xúntase a orde do 8 de xaneiro de 2010 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2010