Resolución definitiva das axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2013/2014

Mar, 28/01/2014 - 08:20

Xúntase a Orde do 31 de decembro de 2013 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2013/14.